top of page

תהליך עבודה

איפיון ועיצוב

חווית המשתמש

האתגר

השלב ההתחלתי לכל פרוייקט הוא הבנה של דרישות המוצר, אני מבררת את הגדרת המוצר, מטרותיה ומה היא נועדה לפתור.

מגבשת ייעדים עסקיים על ידי ראיונות עומק עם הגורמים הרלוונטיים בחברה.

בנוסף מבצעת סקר שוק של חברות דומות, חברות מקבילות ומתחרים בארץ ובעולם. 

בכדי להגיע לחווית משתמש מוצלחת, חשוב לבצע את השלב המהותי והחשוב של ניתוח התנהגות קהל היעד במטרה להבין את עולמם. המחקר נערך באמצעות סקרים איכותניים וכמותיים. (ראיונות עומק, שיחות, סקרים וכו') עד קבלת מידע מקיף המאפשר לי לבנות פרסונות ותסריטי שימוש. בתום שלב זה, אוכל לאגד את התובנות לסדרת ערכים וצרכים של המשתמש לקראת שלב גיבוש קונספט המוצר. לרוב בסוף שלב זה מוצאת גם תובנות מפתיעות.

המחקר

שלב בניית שלד המוצר וגיבוש יסודותיו באמצעות תהליך חשיבה מעמיק. מיישמת מודלים שונים ומאבחנת פתרונות שונים מתוך מכלול ההיבטים של חווית המשתמש באמצעות wireframe. מגדירה תעדוף פיצ'רים בהתאם לצרכי המשתמש ודרישות המוצר. מתכננת מודל ניווט ועץ מסכים. 

את תכנון המבנה הכללי של ממשק המשתמש מציגה בעזרת prototype, המאפשר גישה חזותית של גיבוש הקוספט.

  הקונספט

 UX

funnel.png

כחלק מתהליך עיצוב ממשק המשתמש, אני מגדירה את השפה הגרפית הייחודית שתלווה את המוצר על כל רבדיה (UI Design). 

שלב של עיצוב גריד, אובייקטים גרפים, כפתורים, צבעים, כותרות, רקעים, פונטים ונקודות שבירה לעיצוב רספונסיבי.

גם בשלב התכנות אני מלווה את המפתחים ועוזרת בפתרון דילמות המתעוררות תוך כדי עבודה  ברמת האיפיון או העיצוב. 

 העיצוב

 UI Design

כשיש כבר קונספט אפיון UX ויש תפיסה וניווט, נותנת תשומת לב גם לפרטים הקטנים של חווית המשתמש ולתהליך אפיון ממשק המשתמש לפרטיו (UX Design) כהמשך ישיר של שלב גיבוש קונספט ה- UX. זה השלב בו אפשר לתכננן את המבנה הפונקציונאלי, במכשירים ניידים ואת אופן התאמת ממשק המשתמש למכשירים שונים.

 הפרטים הקטנים

 UX Design

שלב מבחן שמישות נמתח על פני כל תהליך האפיון. 

כעת, כשהמוצר מוכן לצאת לדרך, חשוב לערוך מבחני השמישות הכולל בכדי לוודא שהמוצר מוכן להמראה.

 המבחן

Usability test

robot.png
user.png
bottom of page